ממשק דוחות מציג שלושה דוחות:

1. דוח היסטוריה עבור לקוח, מציג את פרטי ההתקשרות עם כל לקוח ולקוח.
2. דוח לקוחות שממתינים, מציג את הלקוחות שנמצאים בשלב המתנה להתקשרות.
3. דוח לקוחות שטופלו, מציג את כל הלקוחות שנוצר איתם קשר.

כדי להתחיל להנות מהממשק, יש צורך להכנס למערכת,
לחץ על [ כניסה למערכת ] במסך זה בפינה הימנית העליונה.